Václav Jelínek: svoz a likvidace odpadu - svoz odpadu

Václav Jelínek - svoz a likvidace odpadu

Odpady Jelínek s.r.o. Ústí nad Labem, pronájem kontejnerů - svoz a likvidace odpadu - autodoprava kontejnerových van - velkoobjemový a nebezpečný odpad - přeprava odpadu - Ústí nad Labem - ústecký kraj - Václav Jelínek - Odstraňování odpadů - Odpady - Odvoz komunálního odpadu - Kontejnerová doprava - Autodoprava Václav Jelínek - Nákladní silniční doprava Václav Jelínek - Odpadové hospodářství - Svoz odpadu - Komunální odpad - Nebezpečný odpad - Ostatní odpady - Doprava odpadu - Odvoz komunálního odpadu - Sběrné dvory - Odstraňování odpadu - Skládky odpadu - Recyklace odpadu - Kompostárny odpadu - Odstraňování odpadů Ústecký kraj - Odvoz komunálního odpadu Ústecký kraj - Autodoprava kontejnery - Odpad z domu -  Sběrné dvory - Přistavení kontejneru - Likvidace oken - Městské úřady - Odvoz suťi - Směsný komunální odpad - Likvidace směsného komunálního odpadu - Elektro odpad - Směsný odpad - Svoz odpadu Václav Jelínek - Biologické odpady - Živnostenský odpad - Průmyslový odpad - Domovní odpad - Likvidace eternitu - Odpad - Černé skládky - Likvidace azbestu - Kontejnerová vana - Městský odpad - Odpad od občanů - Mobilní sběr - svoz velkoobjemového odpadu - Svoz TKO - Sběr a svoz komunálního odpadu - Logistika odpadů - nakládání se všemi druhy odpadů - Sběr a výkup odpadů - Odpadové hospodářství - Facebook.com - Odpadové hospodářství Václav Jelínek

svoz odpadu

Nabízíme tyto služby

Přistavení kontejnerových van o objemech 5,5 m3, 7 m3 a 10 m3 dle druhu odpadu a místa určení k nakládce.

Na těžké odpady (suť, zemina, kámen, apod.) nabízíme do pronájmu kontejnerové vany o objemu 5,5 m3.

Na lehké odpady (jako jsou např. směsný komunální, polystyren, izolace, skelná vata, lepenka apod.) nabízíme kontejnerové vany o velikosti 7 m3 a 10 m3.

Naší snahou je především spokojenost každého zákazníka, který potřebuje zlikvidovat jakýkoli i nebezpečný odpad.

Uložení odpadu tzv. skládkování odpadu je určeno především dle druhu, který naplníte do námi přistavených kontejnerů.

Následně pak přepravíme množství Vámi naloženého odpadu k likvidaci odvozem a předáním na příslušnou skládku dle smluvního vztahu zhotovitele.

Skládky odpadu: Ústí nad Labem, Teplice.

Jsme Vám k dispozici zpravidla od 6,00 – 18,00 hod. Na telefonu, kde je možné obratem dohodnout námi nabízené služby v co nejkratším možném termínu, nás zastihnete vždy nonstop.

Dále nabízíme tyto služby v oblasti svozu a likvidace odpadů:
 • Autodoprava kontejnerových van - autodopravu zajišťujeme Ramenovými nakladači MAN 18.240 4x4BB, 18.250 4x2BB, 18.280 4x4BB se speciálními nástavbami
 • Odvoz a likvidace těchto základních odpadů:
  směsný komunální odpad, cihly, stavební suť apod.
 • Likvidace ostatních odpadů:
  • sutě, cihly, beton, asfalt
  • zemina a kamenivo
  • stavební odpad
  • živnostenský a průmyslový odpad
  • biologicky rozložitelný odpad
  • domovní odpad
  • směsné obaly
  • izolace
  • další směsný komunální odpad
 • Likvidace nebezpečného odpadu (jako je např. eternit  - druh střešní krytiny)
 • Přeprava a likvidace velkoobjemového odpadu

Autodopravu kontejnerových van, včetně zajištění likvidace odpadu provozujeme v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.

Evidence odpadů je zpracována v programu společnosti Inisoft s.r.o.
A služby v oblasti zemní a výkopové práce

 


Naše další činnost:


VOLEJTE NONSTOP
+420 736 152 052
+420 775 715 715

Kontaktní údaje:

info@vaclav-jelinek.cz
doprava@vaclav-jelinek.cz

Provozovna:

Chuderovská 30
403 40 Božtěšice
okres Ústí nad Labem
tel.: +420 775 715 715
mapa

Inisoft s.r.o.   Václav Jelínek na Facebooku
Evidence odpadů je zpracována v programu společnosti Inisoft s.r.o.


hydraulická ruka

Václav Jelínek - svoz a likvidace odpadu, Chuderovská 30, Božtěšice, Ústí nad Labem, telefon: +420 775 715 715 webdesign (c) medianet 2009